Huurvoorwaarden

1. Contract
Partijen bij deze huurovereenkomst zijn de volgende bladzijde huurder en verhuurder.

2. Diensten inbegrepen in de huurprijs
Onderhoud, olieverbruik en de slijtage reparaties, de uitrusting van de stacaravan te inventarislijst, gratis dagelijkse 250km, vanaf 14 dagen verblijf alle aangedreven km gratis, de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen met € 1000 eigen risico per schadegeval.

3. Reserveringen
RV Reserveringen zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Wegens niet-betaling deadlines te halen, de verhuurder is niet meer gebonden aan de lease of verhuur.

4. Respijt en betalingen
Met de huur, een waarborgsom van € 150 in 5 dagen bij S. Thiel is verschuldigd. Het saldo is het gevolg niet later dan 10 dagen voor aankomst en is betaalbaar aan de trustee te behouden op RV Rental S. Thiel.

5. Annuleringskosten
Als de huurder voor de overeengekomen aankomst terug van het contract, berekenen we in elk geval de volgende annuleringskosten in rekening gebracht: tot 50 dagen voor aankomst: 25% van de totale huursom te 15 dagen voor aankomst: 60% aanbetaling, dan 80% van de totale huurprijs.
Niet-aanvaarding van het voertuig wordt beschouwd als terugtrekking. Annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend.

6. Borgtocht
De huurder gedeponeerd bij ophalen van de auto een aanbetaling bedrag van het eigen risico van € 1000. De borg zal worden teruggegeven bij teruggave van het voertuig aan de huurder te perfectioneren.

7. Ophalen van het voertuig en terug te keren
Tenzij anders is overeengekomen is: Transfer en Drop zijn de woning van de eigenaar. De camper is op tijd, schoon en keerde terug naar een volle tank aan de verhuurder of zijn gemachtigde. In geval van niet of slecht binnen en buiten schoonmaken machinaal schoonmaken kosten tegen kostprijs (minimaal 2 uur per € 35) worden berekend. Als niet-gereinigde wc rekenen wij voor het reinigen van vast tarief € 90.

8. Uitsluiting van uitkeringen
In het geval van vertraagde levering of verlies van het gehuurde voertuig is niet gerechtigd de huurder een vervangende auto, en / of een andere vlucht.

9. Aansprakelijkheid van de verhuurder en beperking van aansprakelijkheid
De verhuurder is aansprakelijk voor slijtage schade die de huurder geen schuld heeft, zowel voor de schade, voor zover die onder de afgesloten verzekering voor het voertuig. Voor schade niet door de verzekering gedekt, is de aansprakelijkheid van de verhuurder is aan opzet of grove schuld, maar alleen tot het bedrag van tweemaal de huurprijs. Alle verdere aanspraken zijn uitgesloten.

10. Aansprakelijkheid van de huurder
De huurder is aansprakelijk voor de schuld van hem of gemachtigde bestuurder ongeval schade aan € 1000 per gebeurtenis. Hij is aansprakelijk voor grove nalatigheid, van alcohol in combinatie met autorijden bijzondere waardeverminderingen, mislukking max. Doorridehoogte of -breedte, hit and run, of schade veroorzaakt door het feit dat een niet-gemachtigde bestuurder het voertuig gebruikt. Bij het maken van het gebruik van de gedeeltelijke dekking van de huurder aansprakelijk is in het bedrag van de RvC van 1000 € per gebeurtenis. De huurder is aansprakelijk voor boetes en orde delicten die tijdens de huurperiode of huurovereenkomst nog steeds worden geserveerd.

11. Geautoriseerde drivers
De minimum leeftijd van de huurder / gemachtigde bestuurder is 21 jaar. Hij moet ten minste 1 jaar van de vergunning van de geldig rijbewijs of klasse III B hebben. Het voertuig mag alleen worden uitgevoerd door de huurder in de lease en de stuurprogramma's genoemd.

12. Zorgplicht van de huurder
De huurder heeft controle om: om ervoor te zorgen betrouwbaarheid van de dienst en vul de bandenspanning koelvloeistof oliepeil van de motor-generaal.

13. Verboden gebruik
De huurder is niet om het voertuig te gebruiken: voor deelname aan de motorsport evenementen en keuringen, het vervoer van explosieve, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen, met uitzondering van de bijbehorende camping gasflessen, de douane en andere Straftaten.Alle voertuigen niet-roken voertuigen te plegen, roken is daarom niet toegestaan in het gehele voertuig. De huisdieren zijn niet toegestaan.

14. Goedgekeurd driving range
EUROPE met uitzondering van Turkije en met uitzondering van de crisisgebieden.

15.
Hulp bij pech onderweg
Een hulp bij pech onderweg moeten worden ingevuld bij de aanvaarding van het voertuig, en kunnen worden gedetecteerd.

16. Reparaties
Reparaties die nodig zijn om de werking / veiligheid van het voertuig te garanderen, die door de huurder tot een bedrag van € 100 uit te voeren zonder kennisgeving aan de verhuurder. Beyond reparatiekosten worden gemeld aan de eigenaar voorafgaand aan de werkzaamheden. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd in de betreffende auto service centers. In aanmerking komende reparaties de verhuurder doet uitsluitend op vertoon van de juiste documenten.

17. Defect van het voertuig tijdens het gebruik
Als het voertuig tijdens het gebruik van de huurder, en een reparatie ter plaatse niet mogelijk is om verder te gaan de reis, moet de terugkeer van de huurder en zijn passagiers worden opgenomen met de bijstandsverzekering. Elke andere beslissing van de huurder na overleg met de verzekeraar als de verhuurder. Het is de zuivere huur vergoeding voor verlies van gebruik van het voertuig vanuit bewezen. Verdere aanspraken, in het bijzonder voor "verloren op zijn" worden uitdrukkelijk uitgesloten (zie punt 9).

18. Vertraagd teruggave het voertuig
Elke vertraging in de teruggave van het voertuig in rekening gebracht op een per uur € 20,00, vanaf 4 uur twee keer de huur voor elke dag vertraging.

19. Jurisdictie
Bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit de huurovereenkomst, is de woning van de eigenaar.

20. Geval van een ongeval
Ongelukken in ieder geval op de politie. De huurder heeft voor te bereiden een ongeluk rapport. De verhuurder moet worden gesteld.

21. Slotbepaling
Als een van de punten als ongeldig, geheel of gedeeltelijk, al dan niet in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, alle andere punten onaangetast in hun geldigheid.
   
© S.Thiel | Kruppstraße 7 | 47475 Kamp-Lintfort | Tel.: 02842/41572 | Fax: 02842/41599 | Mail: info@wohnmobilvermietung-thiel.de